Vi auktoriserar socionomer

Nämnden för socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer  möjlighet att bli auktoriserade.

Så här ansöker du