Nämnden för socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer möjlighet att bli auktoriserade. Nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Ansökningar prövas av Nämnden för socionomauktorisation som består av framstående praktiker och forskare inom ett brett socialt arbetsfält.

För att en ansökan ska beviljas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning om minst 100 handledningstimmar (45 minuter = 1 handledningstimme) samt intyg om den sökandes lämplighet. Lämplighetsbedömningen görs av en chef och en kollega som arbetar med och känner den sökande väl.

Syftet med auktorisation är att ge klienten ökad trygghet genom ett garanterat professionellt bemötande och handläggning. Socionomen får  en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.

Ladda ner ansökningshandlingar [PDF]

Ansökan sänds till
Nämnden för socionomauktorisation
Box 12800
112 96 Stockholm

Nämnden för socionomauktorisation sammanträder en gång per kvartal.

Nämnden sammanträder 2023: 9 februari, 10 maj, 15 september & 7 december.
Nämnden sammanträder 2024: 14 mars, 13 juni, 12 september & 5 december.

Ansökan ska ha inkommit till nämnden senast 14 arbetsdagar innan sammanträdesdatumet.

Ansökningsavgiften är 875 kronor (inkl. moms). Avgiften sätts in på bankgironummer 5032-8939 i samband med ansökan, märk betalningen med namn eller personnummer.

Kontakt
Har du frågor kring auktorisation ring tel 070-621 44 08, e-post info@socionomauktorisation.se