Nämndens ledamöter

Pär-Ola Nilsson
Ordförande, socionom, frivårdsinspektör och gruppledare, Frivården Gävle

Kristina Kolterud
Socionom, Kurator, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Lisbeth Mattsson
Socionom, Leg. psykoterapeut, Handledare, Kungälvs kommun

Yvonne D-Wester
Socionom, Skolkurator, Stockholms stad

Kristina Weinsjö
Socionom, konsult, Stockholm

Lottie Ryberg Welander
Fil. dr, Jur. lic, Universitetslektor, Lunds universitet, Socialhögskolan