Nämndens ledamöter

Pär-Ola Nilsson
Ordförande, Socionom, Gävle – Kriminalvård

Yvonne D-Wester
Vice ordförande, Socionom, Stockholm – Skolsocialt arbete

Patrick Jenkinson
Socionom, Sandviken – Socialtjänst, Individ och familjeomsorg

Kristina Kolterud
Socionom, Göteborg – Hälso- och sjukvård

Lisbeth Mattsson
Socionom, Leg. psykoterapeut, Kungälv – Primärvård, Barn- och ungdomspsykiatri

Lotti Ryberg Welander
Fil. dr, Jur. lic, Universitetslektor, Malmö – Socionomutbildning, Juridik

Kristina Weinsjö
Socionom, Stockholm – Ideell sektor, Internationellt socialt arbete