Nämndens ledamöter

Pär-Ola Nilsson
Ordförande, Socionom, Frivårdsinspektör och gruppledare, Kriminalvården Gävle

Yvonne D-Wester
Vice ordförande, Socionom, Skolkurator, Svenska balettskolan, Stockholm stad

Kristina Kolterud
Socionom, Kurator, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Lisbeth Mattsson
Socionom, Leg. psykoterapeut, Handledare, Västra Götalands regionen, Kungälv

Lotti Ryberg Welander
Fil. dr, Jur. lic, Universitetslektor, Malmö universitet

Kristina Weinsjö
Socionom, Familjebehandlare, Sundbybergs stad