Nämndens ledamöter

Yvonne D-Wester
Ordförande, Socionom, Stockholm – Skolsocialt arbete

Malin Johansson
Vice ordförande, Socionom, adjunkt i socialt arbete, doktorand i hälsa och välfärd, Jönköping University – Socionomutbildning, Skolsocialt arbete

Lotti Ryberg Welander
Fil. dr, Jur. lic, Universitetslektor, Malmö – Socionomutbildning, Juridik

Kristina Weinsjö
Socionom, Stockholm – Ideell sektor, Internationellt socialt arbete

Tyrone Holmström
Socionom, adjunkt i socialt arbete Högskolan i Gävle – Socialt arbete. Handledare i psykosocialt arbete

Sofia Jurva
Socionom, fil.mag. socialt arbete, Jönköping – Statens institutionsstyrelse, ungdomsvård – Ledarskapsfrågor

Maria Adamovic
Internationell och interkulturell socionom, senior socialsekreterare på ungdomsenhet – Socialtjänst, HVB