Så här ansöker du

Här kan du ladda ner ansökningsblanketter direkt till din dator. Dessa skickas sedan till adressen nedan.

Ansökningshandlingar, PDF

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Examensbevis
  • Intyg om yrkeserfarenhet
  • Intyg om handledning (OBS! Att handledning under utbildning inte räknas).
  • Lämplighetsutlåtande (2 ex).

Handläggning:

Nämnden för socionomauktorisation sammanträder en gång per kvartal, varför beslut kan ta upp till tre månader.

Nämnden sammanträder 2023: 9 februari, 10 maj, 15 september & 7 december.

Ansökan ska ha inkommit till nämnden senast 10 arbetsdagar innan sammanträdesdatumet.

Ansökan sänds till:

Nämnden för socionomauktorisation
Box 12800
112 96 Stockholm

Avgift:

Auktorisationsavgiften är 875 kronor inkl moms. Insättes på bankgiro: 5032-8939  i samband med ansökan, , märk betalningen med namn eller personnummer.